WWW.STSELEKTRYK.PL
ELEKTRYK SZYBKO TANIO SOLIDNIE

instalacje elektryczne     

przyłącza budynków     

rozdzielnice elektryczne

wymiana tablic licznikowych     

pomiary elektryczne     

usuwanie awarii elektrycznych

instalacje antenowe     

instalacje domofonowe i videodomofonowe

monitoring CCTV     

systemy alarmowe     

sieci komputerowe

podświetlane sufity     

podświetlenie schodów     

uchwyty ścienne telewizorów

podłączanie kuchni elektrycznych i sprzętu AGD

automatyka do bram

 

 

 

Wewnętrzna Linia Zasilania
WLZ

TAURON WLZ                             Enea WLZ

elektryk z uprawnieniami SEP do 1 kV
EKSPLOATACYJNYMI z pracami kontrolno-pomiarowymi
oraz
DOZORU z zakresem kontrolno-pomiarowym

wykona nową wewnętrzna linię zasilania WLZ
lub zmodernizuje istniejącą wewnętrzną linię zasilania WLZ dokona wymaganych pomiarów i odbioru
oraz dokona odpowiedniego zgłoszenia do Zakładu Energetycznego wykonanych prac z wewnętrzną linią zasilającą WLZ budynku

tel. 535 830 321

w następujących miejscowościach

Świeradów Zdrój,

tel. 535 830 321

Wewnętrzna linia zasilająca (WLZ) jest ważnym elementem łączącym infrastrukturę dostawcy energii elektrycznej oraz właściciela posesji, do której doprowadzony jest prąd. Jest to linia elektryczna służąca do przesyłu energii elektrycznej, a zlokalizowana jest pomiędzy przyłączem a rozdzielnicą główną w budynku.

WLZ to jeden z podstawowych elementów każdej instalacji elektrycznej (obok m.in. przyłącza, złącza i instalacji w pomieszczeniach). Zadaniem wewnętrznych linii zasilających jest połączenie instalacji odbiorczej ze złączem bezpośrednio lub za pośrednictwem rozdzielnicy głównej. Samo pojęcie WLZ pojawiło się w literaturze technicznej i przepisach w lat 60. ubiegłego wieku i w pewnym stopniu pochodziło od terminu pion elektryczny, które też z czasem zastąpiło.

W praktyce najczęściej WLZ jest to linia kablowa, której parametry zależą od takich czynników jak np.: odległość przyłącza od rozdzielnicy, wielkość zamówionej mocy przesyłowej, wartość zabezpieczenia przedlicznikowego, sposób prowadzenia linii. Po stronie inwestora jest doprowadzenie kabla zasilającego WLZ między skrzynką elektryczną, a rozdzielnicą wewnątrz budynku. Trasę kabla w wykopie należy oznaczyć taśmą ostrzegawczą.

W budynkach wielorodzinnych w skład wewnętrznych linii zasilających, łączących odległe nieraz od złącza instalacje odbiorcze, mogą wchodzić również rozdzielnice główne. W obiektach do pięciu kondygnacji wykonuje się zwykle jedną WLZ na każdej klatce schodowej. W budynkach wysokich oraz takich, w których występuje znaczne zapotrzebowanie mocy powodowane przez poszczególne mieszkania, wykonuje się więcej niż jedną linię zasilającą w klatce schodowej. Możliwe jest także indywidualne zasilanie poszczególnych mieszkań bezpośrednio z głównej rozdzielnicy. Rozwiązanie takie stosowane jest niekiedy w budynkach o wysokim standardzie wykonania mieszkań.

Jakie wymogi musi spełniać WLZ

Przewody wchodzące w skład wewnętrznych linii zasilających należy prowadzić wewnątrz budynków, w miejscach łatwo dostępnych (jak klatki schodowe lub korytarze piwnic), jednak z wyjątkiem tras ewakuacyjnych. W budynkach, w których mieszkań lub lokali użytkowych jest dużo, przewody WLZ prowadzi się poza tymi pomieszczeniami, w wydzielonych kanałach lub szybach instalacyjnych.

Wewnętrzne linie zasilające należy prowadzić jako linie trójfazowe o układzie TN-S (układ uziemiony, części normalnie nieprzewodzące połączone z punktem neutralnym transformatora, rozdział przewodu PE i N) lub TN-C-S (uziemiony, części normalnie nieprzewodzące połączone z punktem neutralnym transformatora, częściowo przewód PEN, później następuje rozdział na PE i N), a w przypadkach uzasadnionych również TT (Uziemiony, części normalnie nieprzewodzące- uziemione) lub IT (Izolowany, części normalnie nieprzewodzące- uziemione). Symbole użyte w oznaczeniach dotyczą różnych układów sieciowych, przy czym pierwsza litera oznacza związek pomiędzy układem sieci a potencjałem ziemi, druga - związek pomiędzy częściami przewodzącymi dostępnymi a ziemią, natomiast następna litera oznacza związek pomiędzy przewodem neutralnym N i przewodem ochronnym PE.

Przewód WLZ, jeśli umieszczony jest na ścianie budynku, powinien być osłonięty rurą odporną na działanie UV. Średnicę rury należy dostosować do przekroju przewodu z uwzględnieniem jego swobodnej i bezpiecznej wymiany.

WLZ a licznik poboru energii

Wewnętrzna linia zasilająca odpowiada za połączenie pomiędzy złączem instalacji elektrycznej a (urządzeniem pomiarowym (jednym lub wieloma) co oznacza, że jest to tzw. linia przedlicznikowa. Element ten służy do rozdziału energii elektrycznej na poszczególne instalacje odbiorcze i wraz z odgałęzieniami stanowi układ zasilający w energię poszczególne lokale. To oznacza natomiast, że WLZ jest częścią instalacji przewodzącą energię niemierzoną, czyli płynącą przed pomiarem rozliczeniowym.

Noe Master realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie"Program „Ciepłe Mieszkanie” 2022. 
Można dostać prawie 40 tys. zł dofinansowania
- program dopłat dla właścicieli mieszkań i wspólnot mieszkaniowych.

Noe Master program "Czyste Powietrze" realizacja wnioskówProgram „Czyste Powietrze” 2022. 
Ciesz się ciepłym domem, zdrowiem i czystym powietrzem
Można dostać prawie 69 tys. zł dofinansowania
- program dopłat dla właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

ELEKTRYK   HYDRAULIK   REMONTY

POGOTOWIE ENERGETYCZNE

POMIARY ELEKTRYCZNE

PRZENIESIENIE LICZNIKA
ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Alarmy Kamery Monitoring CCTV

Podłączenie płyty indukcyjnej

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PRZYŁĄCZE ENERGETYCZNE BUDYNKU

Wewnętrzna Linia Zasilania WLZ

PROFESJONALNE KOMPLEKSOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE W TWOIM DOMU
z 5-letnią GWARANCJĄ

EKOLOGICZNE i EKONOMICZNE
OGRZEWANIE NA PODCZERWIEŃ

ŁAZIENKA TWOICH MARZEŃ

POSADZKI
WYLEWKI SAMOPOZIOMUJĄCE
W MIESZKANIACH, W BLOKACH, W KAMIENICACH

NOE MASTER

WWW.STSREMONTY.PL
SZYBKO TANIO SOLIDNIE REMONTY

MALOWANIE

SZPACHLOWANIE     

TYNKOWANIE

GLAZURA PŁYTKI 

POSADZKI i WYLEWKI SAMOPOZIOMUJĄCE

SUCHE TYNKI GIPSOWE    

PODWIESZANE SUFITY     

ŚCIANKI DZIAŁOWE

MONTAŻ PANELI PODŁOGOWYCH